Målsättning

Automation Solutions Sweden AB har som målsättning att leverera kundanpassade lösningar med stort förtroende och goda relationer i tid och inom budget. Genom att uppfylla dessa kriterier skall vi också få nöjda och återkommande kunder. Lönsamhet skall uppnås genom långsiktigt agerande och genom att återinvestera pengar i företaget för att på så sätt säkra upp framtida sysselsättning och expansion.