Produktblad - Tjänster & Lösningar

PLC Styrsystem & Fältbus

Automation Solutions Sweden AB har mycket hög kompetens inom programmering av PLC system. De systemen vi har störst erfarenhet av är...

HMI Operatörspaneler & Övervakning

Gränssnittet mellan maskin och operatör är av absolut högsta prioritet. Här ska man kunna köra, övervaka och...

El, Automation & Process

Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och...

Driftsättning & Service

I nära samarbete med slutkund utför vi drifttagning och service för processanläggningar inom de flesta branscher. Drifttagning och...

IT Lab, Kontor & Produktion

Att knyta samman produktionen med kontoret utökar möjligheterna för att göra analyser, skapa recept och...

Uppgradering - En smart investering

Avbrott i produktionen kan få förödande konsekvenser för ett företag. Leveranser blir försenade, råvara kan bli gammal och oanvändbar. När något i...

Standarder & Modeller

All programkod implementeras i enlighet med välkända standarder från ISA och EIC. ANSI/ISA-88 (S88), ANSI/ISA-95 (S95) Level 1, 2 & 3, IEC 61131-x...

Montage

Våra montörer ombesörjes av en nära partner och har lång erfarenhet av processmontage inom livsmedelsindustrin. Vi eftersträvar god funktion, hygiensik design...

Verkstad & Tillverkning

Vår verkstad ombesörjes av en nära partner och är utrustad för rostfri specialtillverkning och underhåll åt i första hand livsmedelsindustrin. Där kan vi...

Konstruktion

För konstruktionsritningar och anläggningsritningar använder vi SolidWorks 3D. Vilket ger en god inblick i hur det färdiga resultatet kommer att bli. Kunden själv...