Affärsidé

Automation Solutions Sweden AB skall i första hand leverera kundanpassade automationslösningar för industrin i form av hårdvara, mjukvara, idrifttagning samt anpassad utbildning. Genom att etablera tätt samarbete med kända leverantörer och använda kända komponenter kan vi erbjuda kostnadseffektiva och servicevänliga lösningar med hög kvalité. Verksamheten skall kännetecknas av spetskompetens, kvalitet men framför allt öppenhet och förtroende.