Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy går ut på att agera professionellt, leverera i tid, rätt plats och rätt pris. Genom att hålla en slimmad välmående organisation som har rätt kompetens och en drivande vilja att ha nöjda återkommande kunder kan vi säkerställa vår egen framgång genom att alltid leverera kvalitativa produkter och tjänster. Kvalitet för oss innebär även att ha miljön i åtanke så att miljö-belastningen kan begränsas i den mån det är möjligt utan att utmana kvalitet och säkerhet.

I övrigt skall Automation Solutions Sweden AB ha som kvalitetspolicy att kontinuerligt återkoppla företagets affärsidé, mål & strategi.