Automation Solutions Sweden AB

Nyutveckling, effektivisering, felsökning, ombyggnad, renovering, service & totalleveranser inom industriell it och automation.

Kontakta oss idag för att boka ett besök, vi gör gärna en analys av er industri/tillverkning för att se hur vi bäst kan finnas till hands för Er!

 
 

Kvalité = Träffsäkerhet

För oss är kvalité att agera professionellt, leverera i tid, rätt plats och rätt pris. Genom att hålla en slimmad välmående organisation som har rätt kompetens och en drivande vilja att ha nöjda återkommande kunder kan vi säkerställa vår egen framgång genom att alltid leverera kvalitativa produkter och tjänster.

Läs mer

 

Vi erbjuder följande

Industriell automation, projektering för styrning av applikationer inom industrin. Exempel på vanligt återkommande uppdrag är applikations-programmering, idriftsättning, felsökning, applikationer för övervakning, trendning & rapportering. Vad kan vi göra för Er?

Offertförfrågan
Kontakt

 
 

Jun 10, 2014 - Inlastning och pastörisering av mjölk

En av världens största mejeri företag köper upp ett lokalt mejeri i en äldre industri stad i Ryssland och har investerat i en ny del för inlastning av råmjölk samt utrustning för att pastörisera, separera och lagra skummjölk och grädde innan vidare förädling. Vi har deltagit i projektet genom att vara på plats för driftsättning av utrustningen.

Mar 24, 2014 - Driftsättning av sockerupplösare

En producent i sydamerika har investerat i ny utrustning för upplösning av granulerat socker. Vi är på plats och säkerställer driften enligt protokoll. Utrustningen för sockerupplösning är endast en liten del av den totala investeringen men eftersom den ligger först i kedjan är det viktigt att driftsättningen håller hög kvalité för att säkerställa kvalitén även nedströms i produktionen där sockerlaget är en ingrediens i ett produkt recept.

Mar 14, 2014 - Felsökning av flödesstörningar

I västra USA stöttar vi just nu en kund med obalans / störningar i en flödesmätare. Eftersom flödesmätaren ingår i en legal övervakningspunkt med mycket små marginaler orsakar störningarna problem i produktionen. Vi är i kontakt med leverantören av flödesmätaren och programmerar ett filter för att kompensera kraftiga konduktivitets ändringar som skapar tillfälliga mätavvikelser. Anläggningen körs nu stabilare och klarar kvalitetsmätningarna.

Feb 03, 2014 - Säkerställning av legala krav i äldre anläggning

Vi felsöker en äldre anläggning i USA för att återställa tryckbalansen i en värmeväxlare, justera inställningar för att säkerställa produktion enligt nya kravspecifikationer samt kalibrera temperatur givare mot en skrivare från Yokogawa. Anläggningen uppfyller nu kravspecifikationerna samt de legala kraven som ställts.

Dec 17, 2013 - Automatiserad blandning av citronsyra

Ett bryggeri i mellansverige är i behov av en blandningsutrustning för citronsyra. Komplett leverans av processavsnittet testas och levereras CE märkt från vår partners verkstad. Vårt åtagande innebär programmering av PLC och HMI för styrningen av utrustningen som görs i Siemens TIA portal med S7 1200 PLC och KP400 HMI.

Dec 11, 2013 - Driftsäkring sockerupplösning

En nyinstallerad anläggning för sockerupplösning är i obalans och ligger utanför kvalitetsgränserna vid produktion. Vi bidrar med vår erfarenhet genom att vara på plats och stödja producenten genom produktövervakning och finjustering. Vi specificerar rekommendationer om vilka åtgärder som behövs göras för att säkerställa stabil produktion i framtiden.

Nov 20, 2013 - Driftsättning av processanläggning för dryck

En sydamerikansk dryckestillverkare har investerat i ny utrustning för att processa drycker. Vi är på plats och protokollför driftsättningen och genomför kvalitetskontroller genom produkt övervakning. I vårt åtagande ingår även utbildning och kunskapsöverföring till ansvarig personal.

Okt 29, 2013 - Komplett gryta för ostvaxning

Välkänt mejeri i södra Sverige kompletterar sin maskinpark med en ostvaxningsgryta. Grytan konstrueras, byggs, programmeras och leveranstestas innan den CE märks i vår partners verkstad för att slutligen skickas till fabrik. Vi följer projektet från start till full drift och säkerställer styrningen som görs i Siemens TIA portal med S7 1200 PLC och KP400 HMI.

Jun 18, 2013 - Nu utökar vi vår service

I nära samarbete med partners kompletterar vi nu vårt service område med montage, tillverkning och konstruktion. Läs mer.

Jun 14, 2013 - Nyinstallation av tankbilsgarage

En av sveriges största bryggerier investerar i nytt tankbilsgarage med funktionalitet för inlastning, utlastning, högtrycks-pastörisering och disk. Vi är med och integrerar styrningen i överordnat SCADA system från Siemens, WinCC.

Jun 13, 2013 - Uppgradering av styrsystem

Välkänd barnmatstillverkare uppgraderar fabriksstyrning från utfasade Sattcontrol PBS till Siemens S7 med WinCC. Vi är med och integrerar den nya styrningen till befintligt WinCC system som för övrigt är konfigurerat för redundans och lastbalansering. Samtliga klienter är web baserade.

Jun 12, 2013 - Uppgradering av diskanläggning

För att säkerställa diskkvalité och energibalans utökar vi just nu funktionaliteten i en befintlig diskanläggning hos vår kund i mellanöstern med hjälp av parametrerbara frekvensomriktare. Tryck, flöde, temperatur och kontroll signaler skickas till ett HMI för att underlätta övervakning och kvalitétssäkring.

Maj 20, 2013 - Uppgradering SCADA system

Just nu är vi med och bygger ut ett befintligt SCADA system på en fabrik i Dalarna. Vi är på plats och säkerställer funktionaliteten.

Mar 15, 2013 - Efterfrågan stärks

Vårt kontaktnät av partners och kunder expanderar nu fort på den svenska marknaden. Vårt erbjudande finns presenterat i olika former i digitalt och tryckt format: Industritorget, NordicNet, Food Processing Technology, Leverantörsguiden, Facebook, Eslövsbladet

Mar 09, 2013 - Wenell Utbildning

Vi fördjupar oss i wenells projektmodeller för att bli bättre på att använd deras metodiker och mallar genom att delta i deras öppna kursprogram. www.wenell.se

Feb 18, 2013 - Siemens Utbildning

För att säkerställa vår kompetens inom motion teknik kompletterar vi under vecka 9 med en kurs från Siemens, Simotion / Sinamic S120 i Mölndal.

Feb 07, 2013 - Datablad

För att lära känna oss bättre presenterar vi här några datablad. Trevlig läsning!

Feb 02, 2013 - Partnerträff

Onsdagen den 13 februari kl 17.30 hittar ni oss i hässleholm där vi deltar i Epsilon + ÅF presentation av deras sammanslagning. Här träffar vi både säljare och konsulter inom områdena Mekanik, Automation, Järnväg, Eldistribution, Projektledning och El & VVS projektering. Vi ses där!

Jan 30, 2013 - Industrimässorna Sverige/Danmark

Den 17-18 April 2013 arrangerar easyFairs fem parallella industrimässor i Malmömässan. Vi kommer självklart vara där för att snappa upp de senaste och knyta nya kontakter. Ses vi där?

Jan 10, 2013 - Support Touchpanel Jordanien

Just nu supportar vi ett mejeri i jordanien med en Touchpanel där touch funktionen slutat fungera. Vi är i kontakt med leverantörerna och samordnar leverans och retur av den defekta hårdvaran.